Nieuws

BRUGEL keurt de elektriciteits- en gasdistributietarieven van Sibelga voor de periode 2020-2024 goed
  • Artikel

BRUGEL keurt de elektriciteits- en gasdistributietarieven van Sibelga voor de periode 2020-2024 goed

Begin maart 2019 valideerde de Brusselse energieregulator BRUGEL de nieuwe tariefmethodologie. Op basis van deze methodologie stelde Sibelga haar tariefvoorstel op voor de periode 2020-2024. Na onderhandelingen en aanpassingen werd dit tariefvoorstel goedgekeurd door de raad van bestuur van BRUGEL op 18 december 2019. De nieuwe tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020.

WAT IS DE IMPACT VAN DE NIEUWE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR DE RESIDENTIELE KLANT IN BRUSSEL?

De grote meerderheid van de residentiële klanten (bijna 80%) verwarmt met gas, en verbruikt elektriciteit. De gemiddelde "gemengde" klant1 zal de distributiekosten op zijn totale factuur in 2020 met 5,8% zien dalen, oftewel 33,70 EUR incl. BTW, om ze daarna licht te zien stijgen. De stijging tussen 2019 en 2024 (geschat op + 2,7%), d.w.z. EUR 14,50 / jaar incl. BTW, zal echter aanzienlijk lager uitvallen dan de indexering (8,9% verzameld over de periode).

WAT ZIJN DE NIEUWE IN TARIEFMETHODIEK?

Voor de periode 2020-2024 voorziet de methodologie in de introductie van een capaciteitscomponent voor laagspanningselektriciteit, ter vervanging van een deel van  het bestaande tarief, voor alle residentiële en professionele klanten. Dit betekent dat een deel van de distributietarieven - 20% - niet langer zal worden gefactureerd op basis van de verbruikte kilowatturen maar op basis van het aansluitingsvermogen waarover de eindgebruiker beschikt. De andere componenten blijven proportioneel, behalve de meting die vast blijft. De introductie van een capaciteitsterm in de tariefstructuur maakt een betere kostenreflectiviteit2 mogelijk. Het doel van deze maatregel heeft een voorbereiding op de energietransitie als doel, waarbij Sibelga zijn rol als motor ervan wil versterken.

WAT IS DE IMPACT OP DE ENERGIEFACTUUR?

Concreet bestaat de energiefactuur voor elke consument uit verschillende elementen, zoals de kosten qua energieverbruik, transmissie, BTW, federale bijdragen, enz.

Distributiekosten vormen ongeveer 28% van de gasrekening en 32% van de elektriciteitsrekening voor residentiële klanten in Brussel. Deze tarieven die verband houden met het gebruik van het netwerk, dekken de exploitatiekosten van het netwerk, de openbare dienstopdrachten van Sibelga (beheer beschermde klanten, openbare verlichting, enz.), net als de vergoedingen en bijdragen die aan de gemeenten worden betaald voor gebruik van hun wegen.

ANDERE WIJZIGINGEN VANAF 2020…

De eigenaars van zonnepanelen met een productievermogen kleiner dan of gelijk aan 5 kW, genoten van het compensatieprincipe. Dit principe zal vanaf 1 januari 2020 aangepast worden, zoals al sinds enkele jaren voorzien is en herbevestigd werd in de tariefmethodologie 2020-2024. De compensatie zal van toepassing blijven op het deel ‘energie’ van de factuur, maar zal niet langer gelden voor het deel ‘netkosten’.

De tarieven worden in komende weken gepubliceerd.

Verdere informatie vindt u op de website brugel.brussels.

 

1 Referentieklant met een verbruik van 2800 kWh aan elektriciteit en 12000 kWh aan gas. 
2 De perfecte kostweergave zou betekenen dat de consument een tarief betaalt, overeenkomstig met de kosten die zijn verbruik genereert t.a.v. de verschillende marktspelers.